Valná hromada 29. 6. 2021

8. 6. 2021 Od karel.jiranek

Protože se nás 8. 6. 2021 nesešel dostatečný počet, svolaná Valná hromada nebyla usnášeníschopná a musíme se sejít znovu, tentokrát ve větším počtu, v úterý 29. 6. 2021 od 16:30. Přijďte prosím všichni, jedná se o jedinou skutečnou povinnost zletilých členů našeho spolku. Na základě vzneseného požadavku bude součástí letošní Valné hromady navíc i projednání a volba nových členů Výboru naší tělocvičné jednoty.

Program Valné hromady:

  1. prezence
  2. ověření usnášeníschopnosti, volba návrhové a mandátové komise, schválení programu
  3. zpráva o činnosti T. J. za rok 2020
  4. zpráva o hospodaření T. J. v roce 2020
  5. plán činnosti T. J. na rok 2021
  6. návrh rozpočtu T. J. na rok 2021
  7. diskuse k předneseným zprávám a další činnosti T. J.
  8. volba členů výboru a kontrolní komise
  9. návrh usnesení Valné hromady
  10. zakončení

Pokud máte nějaké podněty nebo připomínky, neváhejte nás kontaktovat.