Valná hromada

Usnesení Valné hromady

29. 6. 2021 Od karel.jiranek

Usnesení Valné hromady T. J. Sokol Dolní Chabry konané dne 29. 6. 2021 v Sokolovně Měděnecká 44/17, Praha 8 – Dolní Chabry.

Valné hromady se zúčastnilo 36 zletilých členů. Valná hromada se shodla na své usnášeníschopnosti, zvolila volební komisi, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu a schválila program.

Valná hromada vzala na vědomí

 • Zprávu o činnosti T. J. za rok 2020 přednesenou starostou Karlem Jiránkem,
 • Zprávu o hospodaření T. J. za rok 2020 přednesenou hospodářkou Renátou Jiránkovou,
 • Plán činnosti T. J. na rok 2021 přednesenou starostou Karlem Jiránkem.

Valná hromada zvolila (32 hlasů PRO, 4 se zdrželi) nový Výbor jednoty ve složení:

 • Tereza Heinrichová, starostka,
 • Petr Zídek, místostarosta,
 • Jaroslav Prudký, jednatel,
 • Gabriela Dufková, hospodářka,
 • Matěj Pošta, náčelník.

Valná hromada zvolila (34 hlasů PRO, 2 se zdrželi)  Kontrolní komisi ve složení:

 • Lenka Vlasáková,
 • Jana Zahradníková,
 • Stanislava Klocperková

Valná hromada schválila toto usnesení (34 hlasů PRO, 2 se zdrželi).

V Praze – Dolních Chabrech dne 29. 6. 2021 za Návrhovou komisi Renáta Jiránková a Lenka Vlasáková, správnost ověřili Jan Prudký a Kateřina Šilhová Šafránková.