Konání Valné hromady

22. 3. 2016 Od karel.jiranek

Na Valné hromadě TJ konané 20. 3. 2016 byli zvoleni na další tříleté období činovníci TJ:

starostou br. Ing. Petr Hrdlička
jednatelem br. Jan Pospíšil
náčelnicí ses. Gabriela Smetanová
náčelníkem br. Martin Langer
vzdělavatelem br. Jakub Hojka
dalšími členy výboru br. Ing. Karel Jiránek
ses. Ing. Renáta Jiránková
br. Jozef Jusko
br. Jan Legner
ses. Jiřina Knapová
ses Milena Pospíšilová
ses. Zdeňka Vaňousová

Rovněž byla zvolena Kontrolní komise ve složení ses. Anna Jirkovská, ses. Zdeňka Hojková a ses. Jarmila Měkutová.