Projev starosty na valné hromadě 2010

10. 3. 2010 Od miroslav.pospisil
Vážení hosté, sestry a bratři.
Letos na podzim tomu bude už 20 let, kdy si několik lidí uvědomilo, že přišla chvíle obnovit tradici chaberského Sokola v té podobě, jak ho začali budovat naši otcové a dědové.
Tato skupina se tehdy sešla v kulturním domě obecního úřadu (jinak u pamětníků známém jako hospoda U kanárků) a na svém prvním zasedání, kterého se zúčastnila i poradkyně z ústředí Tyršova domu, sestra Evaldová, byli zvoleni členové výboru: JUDr. Jiří Goldstein, Standa Štafl, Jaruška Plevová, Miroslav Pospíšil a Ing. Miroslav Vítězník. Později se výbor rozšířil o další členy.
Tato skupina se při navracení majetku, který byl v havarijním stavu, potýkala s řadou problémů právních, finančních i personálních. Tito zasvěcení nejlíp mohou posoudit, co všechno jsme museli podstoupit. Je škoda, že všechny tyto kroky nikdo nezachytil v písemné formě, jako připomínku našim vrstevníkům i těm mladším, kteří to nezažili. Proto bych se rád zastavil u některých závažných skutečností, které tuto dobu provázely.
Na přelomu roku 1989-90 se bývalá Tělovýchovná jednota Sokol přejmenovala na ADOS. Protože přejmenovaná jednota dál používala název Sokol, zadržela nám výzvu k arbitrážnímu řízení, které nám mělo zkráceným postupem předat majetek, o který jsme žádali do našich rukou. Další jednání se vedla u hospodářského soudu a trvala až do r. 1994.
V roce 1992 přestal mít ADOS o Sokolovnu zájem a nechal přes zimu nevypuštěné ústřední topení a rozvod vody. Mráz všechno roztrhal a způsobil škodu 300.000 Kč. Následující rok nám předseda ADOS pan Hájek předal klíče od Sokolovny. Ve snaze chránit náš budoucí majetek jsme z našetřených peněz uplynulých let, které nám poskytovala župa Barákova (45.000 Kč) zadali práci klempířům – opravu střechy a žlabů. Zároveň jsme ústředí požádali o dotaci na opravu a dokončení přístavby Sokolovny. Tu jsme získali a nebyla to částka malá – 900.000 Kč – ovšem s ohledem na celkovou zdevastovanost objektu úměrná. Podnikatel pan Jahoda byl vybrán na dokončení přístavby započaté v roce 1982 v Akci Z.
V roce 1994 nám byl konečně nárok na Sokolovnu přiznán hospodářským soudem. Následovala kolaudace přístavby na konci roku,
Následující roky se vyznačovaly stálým vylepšováním prostředí. Několikerý nátěr plechové střechy, oprava špatně izolovaného balkonu, hroutící se podezdívka na západní straně objektu, provedení nového oplocení, zeď včetně tenisové stěny na severní straně, zateplení vstupní haly i západní stěny Sokolovny, výměna podlahy v předsálí, výčepu i kuchyni, v loňském roce plechová střecha nad přístavbou – to vše se podařilo díky obětavému úsilí oddaných a pracovitých členů naší jednoty. Byly to tisíce hodin zdarma odpracovaných, ale i strávených zajišťováním finančních prostředků, výběrem vhodných firem, kdy nabídky se různily o 100.000 částky…  Obracím se na všechny, kteří se té obrovské přeměny zúčastnili, abych jim prostě poděkoval a poděkoval i těm, kterým už nikdy nebudu moci stisknout ruku. Dík patří i městskému úřadu, který nám finančně vypomohl, kdykoliv jsme o to požádali, i podniku Ekochab a jeho představitelům, pánům Malému a Vokurkovi.
V těchto řádcích jsem se pokusil vám připomenout historii a přeměnu oněch 20 let. Je to také odpověď těm, kteří pochybovali, že „s tím něco uděláme“ a i pro nás samotné do jisté míry překvapení, co všechno jsme dokázali.

K naší sportovní činnosti

Patříme mezi 3 sportovní organizace, které v Dolních Chabrech vytvářejí podmínky pro to, aby mládež i dospělí měli příležitost využít volného času ke sportovním i jiným aktivitám, které v životě potřebujeme. Část chaberské mládeže na sebe poutí fotbalový klub a dalším „konkurentem“ je TJ ZŠ. Káždá pracuje v jiném prostředí a v jiných podmínkách. Pro nás se ukázalo jako nejvhodnější z hlediska zájmu založit tenisový oddíl, který působí v jednotě už 7 let. V zimě v tělocvičně a jak počasí dovolí, venku, na antukovém kurtu. Cvičí se 3x týdně, v pondělí, středu a pátek, pod vedením zkušených trenérů. Průměrná účast je 45-50 dětí. Od 5 do 15 let si osvojují základy této krásné hry.
V úterý je zdravotní a kondiční tělocvik. Tyto 2 hodiny jsou navštěvovány staršími cvičenci. Stoupající zájem je nejlepším vysvědčením. Konec dne zakončuje oddíl florbalu. Čtvrtky jsou obsazeny DDM, PD+RD. Tím je vlastně celý týden tělocvična využita. 

Naše další aktivity z oblasti sportovní a společenské
Každý rok pořádáme 2 zábavy: je to Sokolský ples, na kterém často vystupuje Vycpálkův umělecký soubor (naši členové) a Country bál, na němž nenapodobitelným způsobem moderuje tance sestra Klocperková. Obě zábavy jsou příjemným osvěžením v průběhu roku.
Zapojujeme se aktivně do chaberského masopustu a dále sami pořádáme dětský karneval.
Velká cena Gusty Peši se koná letos v polovině dubna již po 14. Dopoledne děti a ve 14:00 start dospělých. V polovině června se pořádá tenisový turnaj, koncem školního roku rozloučení RD+PD, v prosinci jako obvykle „Mikulášská“… A zase – aby se všechny akce daly zvládnout, je třeba mnoho úsilí a hlavně ochotných lidí.
Připomenu jen, že poskytujeme prostory i občanským sdružením jako „Zabky“ nebo v poslední době Sdružení na ochranu chaberského kostela.
Udržet objekt sokolovny v provozu po celý rok je finančně velice náročné, hlavně v zimním období. Plyn, elektřina a voda neustále zdražují a k pokrytí je třeba počítat s částkou 100.000 Kč. V poslední době se dotace stále zmenšují, ale i v příznivějších obdobích jsme museli požadované částky doplňovat vlastními příjmy. Zatím, pro případ nejhorších časů, máme malou rezervu, ale jen díky tomu, že mnohé práce si provádíme sami a cvičení nejsou honorována podle hesla již dávno zapomenutého „Ni zisk, ni slávu“.

K naší členské základně
Podle posledních údajů má naše jednota 202 členů, a to si myslím, na místní poměry v Chabrech se 3 sportovními organizacemi, není až zas tak špatné.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří obětovali své soukromí i pohodlí a zasloužili se o to, že naše jednota je schopna poskytovat široké veřejnosti příjemné chvíle k odpočinku, zábavě a hlavně ke sportovnímu vyžití.