Pozvánka na valnou hromadu 2011

22. 2. 2011 Od miroslav.pospisil

Výbor T. J. SOKOL Dolní Chabry svolává řádnou Valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 12. března 2011 od 15:00 v naší Sokolovně.

Program:

  • Zpráva starosty, hospodářky, náčelnictva a kontrolní komise
  • Rozprava
  • Usnesení
  • Závěr valné hromady