Pozvánka na řádnou valnou hromadu

18. 2. 2017 Od karel.jiranek

Výbor T. J. Sokol Dolní Chabry svolává řádnou Valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 18. března 2017 od 15:00 v naší Sokolovně.

Program:

  • Zahájení valné hromady
  • Zpráva o činnosti
  • Zpráva o hospodaření v roce 2016
  • Zpráva kontrolní komise
  • Rozprava
  • Volba místostarosty
  • Závěr valné hromady