Valná hromada 2017

18. 3. 2017 Od karel.jiranek

Usnesení valné hromady Tělocvičné jednoty Sokola Dolní Chabry
konané dne 18. Března 2017, v sokolovně Měděnecká 17:

Valná hromada
1/ schvaluje
– Zprávu o činnosti T. J. za rok 2016, přednesenou starostou, br. Ing. Petrem Hrdličkou.
– Zprávu o hospodaření T. J. za rok 2016, přednesenou hospodářkou, ses. Ing. Renátou Jiránkovou
2/ bere na vědomí Zprávu o činnosti T. J. za rok 2016, přednesenou ses. Jarmilou Měkutovou
3/ zvolila místostarostu T. J., br. Ing. Karla Jiránka, počtem hlasů 27 a zdržení se hlasování 2 hlasů.

V Praze Dolních Chabrech dne 18. Března 2017.

Za návrhovou komisi
br. Antonín Matějka
ses. Marcela Trnavská