Usnesení Valné hromady

16. 3. 2019 Od karel.jiranek

T. J. Sokol Dolní Chabry konané dne 16. 3. 2019 v Sokolovně

Valná hromada schválila

 • Zprávu o činnosti T. J. za rok 2018, přednesenou starostou Petrem Hrdličkou,
 • Zprávu o hospodaření T. J. za rok 2018, přednesenou hospodářkou Renátou Jiránkovou.

Valná hromada vzala na vědomí Zprávu Kontrolní komise, tlumočenou Jarmilou Měkutovou.

Valná hromada zvolila nový Výbor ve složení

 • Karel Jiránek, starosta,
 • Jaroslav Prudký, jednatel,
 • Jiřina Knapová, vzdělavatelka,
 • Gabriela Smetanová, náčelnice,
 • Renáta Jiránková, hospodářka,
 • Jana Berousková, členka výboru,
 • Tereza Heinrichová, členka výboru.

Valná hromada zvolila Kontrolní komisi ve složení

 • Jarmila Vrzalová,
 • Lenka Vlasáková,
 • Petr Hrdlička.

Valná hromada zvolila vyslancem T. J. do výboru župy Lenku Vlasákovou.

Valná hromada ukládá

 • zachovat tělocvičnou a sportovní činnost minimálně v současném rozsahu,
 • zachovat pořádání Velké ceny Gustava Peši,
 • zachovat všechny kulturní aktivity, tj. Sokolský ples a Country bál pro dospělé, Dětský karneval a Mikulášskou nadílku pro děti,
 • dále půjčovat vstupní halu pro schůzky členek klubu ŽAP a to 1 odpoledne v kalendářním měsíci.

Valná hromada upozorňuje na Článek č. 10 Stanov ČOS Hospodaření, majetková práva a jejich ochrana.

V Praze – Dolních Chabrech dne 16. 3. 2019

Za Návrhovou komisi
Antonín Matějka
Petr Hurt

Správnost ověřily
Jarmila Měkutová
Milena Pospíšilová