Valná hromada 9. 6. 2020

16. 4. 2020 Od karel.jiranek

Všechny členy starší 18 let zveme na Valnou hromadu, kterou jsme na základě opatření vyhlášených Vládou ČR a harmonogramu jejich uvolňování odložili z března na úterý 9. 6. 2020 od 17:00.

Program Valné hromady:

 1. prezence
 2. ověření usnášeníschopnosti, volba návrhové a mandátové komise, schválení programu
 3. zpráva o činnosti T. J. za rok 2019
 4. plán činnosti T. J. na rok 2020
 5. informace o dotačních titulech
 6. zpráva o hospodaření T. J. v roce 2019
 7. návrh rozpočtu T. J. na rok 2020
 8. diskuse k předneseným zprávám a další činnosti T. J.
 9. dovolba členů výboru a kontrolní komise
 10. návrh usnesení Valné hromady
 11. zakončení

Důležitým bodem je zejména doplnění členů do kontrolní komise, která je v současné chvíli pouze dvoučlenná, a to včetně náhradníků, aby se do budoucna situace neopakovala. Pokud máte tip na někoho zodpovědného nebo se chcete angažovat sami, kontaktujte nás, prosím.