Usnesení Valné hromady

29. 6. 2021 Od karel.jiranek

Usnesení Valné hromady T. J. Sokol Dolní Chabry konané dne 29. 6. 2021 v Sokolovně Měděnecká 44/17, Praha 8 – Dolní Chabry. Valné hromady se zúčastnilo 36 zletilých členů. Valná hromada […]

Valná hromada 29. 6. 2021

8. 6. 2021 Od karel.jiranek

Protože se nás 8. 6. 2021 nesešel dostatečný počet, svolaná Valná hromada nebyla usnášeníschopná a musíme se sejít znovu, tentokrát ve větším počtu, v úterý 29. 6. 2021 od 16:30. […]