Kroužky

TENISOVÁ ŠKOLA
Tenisová škola pro děti ve věku od 4 do 12 let pod vedením diplomovaného trenéra 1. třídy Milana Drdy. Chceme ukázat sportovní odvětví, zejména tenis, jako aktivní alternativu dnešnímu počítačovému světu. Dát dětem možnost aktivně a pozitivně trávit volný čas. Skupinová výuka bude probíhat v odpoledních hodinách v pondělí, úterý, středu a pátek od 13:00 do 19:00.

Cena za I. pololetí: 3600,- Kč (1 lekce = 60 minut)VÝTVARKA PRO DĚTI
Seznamujeme se se všemi výtvarnými technikami jednoduchou a zábavnou formou. Cílem kroužku je podpořit dětskou kreativitu, fantazii a manuální zručnost s následným převedením lehkou formou do praxe. Kroužek je vhodný pro děti 1. a 2. stupně základní školy. Každá lekce bude tématicky zaměřená zvlášť pro jednotlivé výtvarné techniky. Děti si v průběhu kurzu vytvoří spoustu interiérových výrobků a doplňků, namalují si obraz na malířské plátno, vytvoří své vlasní originální volnočasové boty a jiné :). Z každé lekce si děti odnesou svoji tvorbu domů :). Všechny pomůcky a materiály jsou započítány v ceně kurzovného. Kroužek probíhá každé pondělí 16:00-18:00 a úterý 17:00-19:00.

Cena za I. pololetí: 3600,- Kč (1 lekce = 120 minut)
KONDIČNÍ CVIČENÍ
Pro pravidelně prováděnou fyzickou aktivitu, díky níž pomocí přiměřeného zatížení udržujeme a rozvíjíme pohybové schopnosti a dovednosti, je používáno označení kondiční cvičení. Jde o soubor cviků zaměřených na procvičení jednotlivých svalů a kloubů, které lze provádět různou rychlostí, intenzitou a v různém rozsahu. Cvičení je zaměřeno na udržení pohybových schopností a také jako kompenzační cvičení k jinému druhu sportu. Vraťte se zpátky do kondice a správného držení těla! Kurz je vhodným doplňkem pro lidi se sedavým zaměstnáním. Lekce probíhá každé úterý 18:00-19:00.

Cena za I. pololetí:1950,- Kč (1 lekce = 60 minut)   


KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY
Cvičení, které vám nabízíme, je zaměřeno právě na udržení těch pohybových schopností, které jsou především pro seniorskou populaci důležité nejen z pohledu zdraví, ale také z pohledu pohyblivosti a soběstačnosti do vysokého věku. Cvičení je zaměřeno na udržení a rozvoj pohyblivosti páteře, kloubů dolních i horních končetin, na posílení především hlubokého stabilizačního svalstva, břišního a mezi-lopatkového svalstva, svalstva dolních a horních končetin, ale i na protažení svalů prsních a pletence ramenního, svalů v bederní oblasti a svaly dolních končetin. Cvičení je převážně v nízkých polohách (sed, leh), ale i na zvýšené podložce. Cvičení je zdarma.

Lekce probíhají v úterý 18:00-19:00.

1 lekce = 60 minut   PINGPONG PRO SENIORY
Pinkání jen tak si pro radost a pro udržení fyzické a psychické kondice. 

Cena za I. pololetí: 800,- Kč (600 + 200)


PING PONG PRO 2 HRÁČE
Nabídka půlročního pronájmu PINGPONGU sálu pro 2 hráče (garance 17 hodin = 1hodina týdně), podle zvoleného času v rezervačním systému.

Cena za I. pololetí pro oba hráče:  3600,- Kč (1 hodina = 60 minut)  


VŠESTRANNÁ POHYBOVÁ PŘÍPRAVA PRO DĚTI
Nejzákladnější pohybová aktivita pro děti ve věku od 4 do 12 let, která maximálně podpoří správný a zdravý vývoj všech děti. Cvičení rozvíjí pohybovou gramotnost, utváří nejvhodnější podmínky pro zdravý vývoj organismu, podporuje pohybové vzory, podle vývojové kineziologie a to vše je přizpůsobené fyzické i psychické stránce dítěte. A to vše zábavnou formou .

Lekce probíhají ve středu 17:00-18:00.

Cena za I. pololetí: 1950,- Kč (1 lekce)


CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ
Pohybové hry jsou nejlepším prostředkem pro trénování hrubé motoriky u dětí. Přijďte s dětmi strávit lekce cvičení a her plné zábavy. Děti se při lekcích naučí mnoho písniček a říkadel, základní pohybové hry, poznají spoustu nových kamarádů. Cvičení je výborným pomocníkem pro začlenění dítěte do kolektivu. Lekce probíhají každý čtvrtek 17:00-18:00.

Cena za I. pololetí: 900,- Kč (1 lekce = 60 minut)


COUNTRY AMATÉRSKÉ TANCE
Legendární američtí osadníci věděli, že na seznámení je nejlepší tanec. Že na překonání ostychu a rozproudění zábavy jsou nejlepší společenské country tance se střídáním partnerů a partnerek. Tance v řadě, kruhu nebo čtverylce. 
Přijďte se naučit základy country tance pod vedením Zdeňka Jakubínského, kterého mnozí z vás měli příležitost vidět na Sokolském Country bále. Lekce jsou pro začátečníky, vedeny vždy s pohodou a dobrou náladou. Důraz se klade na dobré vysvětlení a časté opakování tanečních kroků pro upevnění základů tance. Lekce probíhají každý čtvrtek 19:30-20:30.
Co mít s sebou: pohodlné oblečení a obuv, lahev s pitím

Cena za I. pololetí: 900,- Kč (1 lekce = 60 minut)


GYMNASTIKA
Gymnastika je krásným, nesmírně estetickým a ladným olympijským sportem, určeným především dívkám a ženám. Jedná se o soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla, udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. Pod pojmem moderní gymnastika pak rozumíme kombinaci těchto tělesných cvičení s prvky baletu, divadelního tance, akrobacie, a to jak s náčiním, tak i bez něj (švihadlo, obruč, stuha, kužely).Cílem je naučit děti nejen základům gymnastiky, moderní gymnastiky a sportovní přípravy, ale také píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu, spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. Děti by se měly naučit správně běhat, držet tělo při běhu, skákat, házet a chytat míč a další sportovní prvky. Mladší školní věk je vhodný pro nácvik a rozvoj koordinačních schopností. V lekcích gymnastiky zařazujeme také motorická a kompenzační cvičení na celkový rozvoj, čímž pomáháme rozvíjet všeobecné pohybové návyky či dovednosti a obratnost (opičí dráhy, různá úponová cvičení, lehká gymnastická nebo atletická cvičení aj.). Dětem se tak postupně zvyšuje nejen jejich obratnost a ohebnost celého těla, ale i schopnost koordinace pohybů a rychlost jejich reakce. Lekce probíhají formou „ukázat, vysvětlit a naučit“ s častým opakováním toho, jak a co mají děti dělat a proč. Co mít s sebou: sportovní oblečení, gymnastické cvičky, lahev s pitím. Lekce probíhají každý pátek 14:30-15:30.

Cena za I. pololetí: 1950,- Kč (1 lekce = 60 minut)