Kroužky

TENISOVÁ ŠKOLA
Tenisová škola pro děti ve věku od 4 do 12 let pod vedením diplomovaného trenéra 1. třídy Milana Drdy. lekce probíhají ve všední dny odpoledne dle věku a zkušeností dítěte.

Cena za I. pololetí: 3.950,- Kč (1 lekce = 60 minut)


KREATIVNÍ KROUŽEK – VÝTVARKA + KERAMIKA

Kreativní a výtvarný kroužek pro děti od 6.let pod vedením Pavly Kurkové z MŠ. Během hodin se bude pracovat i s keramickou hlínou, máme svou pec, takže si děti odnesou spoustu výrobků i hezkých kreativních zážitků.

STŘEDA 14:00 – 16:00 a 16:00 – 18:00

Cena za 1. pololetí: 3.950,- Kč (1 lekce = 120 minut)


KRUHOVÝ TRÉNINK PRO DOSPĚLÉ

Pod vedením nadšených mladých trenérů Michala a Dominika si dáte pěkně do těla. Posílíte všechny partie těla a odejdete s dobrým pocitem po cvičení. Je to pro každého, kdo se chce pohybovat a nebaví ho cvičit samotného.

Kruháč bude probíhá každé pondělí a středu od 19:00 do 20:00

Kapacita: 10 lidí

Cena za jeden trénink je 110,- Kč (1 lekce = 60 minut)   


KONDIČNÍ CVIČENÍ
Pro pravidelně prováděnou fyzickou aktivitu, díky níž pomocí přiměřeného zatížení udržujeme a rozvíjíme pohybové schopnosti a dovednosti, je používáno označení kondiční cvičení. Jde o soubor cviků zaměřených na procvičení jednotlivých svalů a kloubů, které lze provádět různou rychlostí, intenzitou a v různém rozsahu. Cvičení je zaměřeno na udržení pohybových schopností a také jako kompenzační cvičení k jinému druhu sportu. Vraťte se zpátky do kondice a správného držení těla! Kurz je vhodným doplňkem pro lidi se sedavým zaměstnáním. Lekce jsou určeny pro ty, kteří neholdují formě kruhových tréninků s větší zátěží. Lekce probíhá každé úterý 18:00-19:00.

Cena za I. pololetí: 2.300,- Kč (1 lekce = 60 minut)PINGPONG PRO SENIORY
Pinkání jen tak si pro radost a pro udržení fyzické a psychické kondice. 

Cena za I. pololetí: 800,- Kč (600 + 200)


PING PONG PRO 2 HRÁČE
Nabídka půlročního pronájmu PINGPONGU sálu pro 2 hráče (garance 17 hodin = 1hodina týdně), podle zvoleného času v rezervačním systému.

Cena za I. pololetí pro oba hráče:  3600,- Kč (1 hodina = 60 minut)  


VŠESTRANNÁ POHYBOVÁ PŘÍPRAVA PRO DĚTI
Nejzákladnější pohybová aktivita pro děti ve věku od 4 do 10 let, která maximálně podpoří správný a zdravý vývoj všech dětí. Cvičení rozvíjí pohybovou gramotnost, naučíme děti disciplíně a týmové hře 🙂

PONDĚLÍ 15:00 – 16:00 děti do 6.let (kapacita naplněna)

STŘEDA 15:00 – 16:00 děti do 6.let (kapacita naplněna)

STŘEDA 17:00 – 18:00 děti od 6.let (kapacita naplněna)

Cena za I. pololetí: 2.300,- Kč (1 lekce = 60 minut)


CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ
Pohybové hry jsou nejlepším prostředkem pro trénování hrubé motoriky u dětí od dvou let. Přijďte s dětmi strávit lekce cvičení a her plné zábavy. Děti se při lekcích naučí mnoho písniček a říkadel, základní pohybové hry, poznají spoustu nových kamarádů. Cvičení je výborným pomocníkem pro začlenění dítěte do kolektivu.

PONDĚLÍ 10:00 – 11:00 (kapacita naplněna)

ČTVRTEK 17:00 – 18:00 (kapacita naplněna)


Cena za I. pololetí: 1.250,- Kč (1 lekce = 60 minut)


COUNTRY AMATÉRSKÉ TANCE
Legendární američtí osadníci věděli, že na seznámení je nejlepší tanec. Že na překonání ostychu a rozproudění zábavy jsou nejlepší společenské country tance se střídáním partnerů a partnerek. Tance v řadě, kruhu nebo čtverylce. 
Přijďte se naučit základy country tance pod vedením Zdeňka Jakubínského, kterého mnozí z vás měli příležitost vidět na Sokolském Country bále. Lekce jsou pro začátečníky, vedeny vždy s pohodou a dobrou náladou. Důraz se klade na dobré vysvětlení a časté opakování tanečních kroků pro upevnění základů tance. Lekce probíhají každý čtvrtek 19:30-20:30.
Co mít s sebou: pohodlné oblečení a obuv, lahev s pitím

Cena za I. pololetí: 1.250,- Kč (1 lekce = 60 minut)


GYMNASTIKA
Gymnastika je krásným, nesmírně estetickým a ladným olympijským sportem, určeným především dívkám a ženám. Jedná se o soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla, udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. Pod pojmem moderní gymnastika pak rozumíme kombinaci těchto tělesných cvičení s prvky baletu, divadelního tance, akrobacie, a to jak s náčiním, tak i bez něj (švihadlo, obruč, stuha, kužely).Cílem je naučit děti nejen základům gymnastiky, moderní gymnastiky a sportovní přípravy, ale také píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu, spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. Děti by se měly naučit správně běhat, držet tělo při běhu, skákat, házet a chytat míč a další sportovní prvky. Mladší školní věk je vhodný pro nácvik a rozvoj koordinačních schopností. V lekcích gymnastiky zařazujeme také motorická a kompenzační cvičení na celkový rozvoj, čímž pomáháme rozvíjet všeobecné pohybové návyky či dovednosti a obratnost (opičí dráhy, různá úponová cvičení, lehká gymnastická nebo atletická cvičení aj.). Dětem se tak postupně zvyšuje nejen jejich obratnost a ohebnost celého těla, ale i schopnost koordinace pohybů a rychlost jejich reakce. Lekce probíhají formou „ukázat, vysvětlit a naučit“ s častým opakováním toho, jak a co mají děti dělat a proč. Co mít s sebou: sportovní oblečení, gymnastické cvičky, lahev s pitím.

PÁTEK 15:00 – 16:00 (kapacita naplněna)

Cena za I. pololetí: 2.300,- Kč (1 lekce = 60 minut) (kapacita naplněna)


Každý člen hradí členský poplatek ve výši 150,- Kč vždy k 1.1. daného roku. Členský poplatek se hradí 1x ročně.