Informace k valné hromadě z 28.4.2022

2. 5. 2022 Od Administrator

Milí členové, milí rodiče,

níže vám zasíláme pár důležitých informací k z valné hromady.

Ve čtvrtek 28. 4. se uskutečnila Valná hromada, na kterou obdrželi pozvánku všichni členové a rodiče členů. Starostka Terka poděkovala všem, kteří věnují sokolu čas, snahu a pomoc. Poděkování patří zejménaí našim ,,pinpongářům“, kteří pomohli s většími pracemi kolem Sokolovny. Hospodářka Gábina poté přednesla zprávu z hospodaření sokola za uplynulý rok.

Sokol díky příchodu nových členů, chodí do rozličných kroužků, se začíná po finanční stránce stabilizovat. Dále se výboru podařilo úspěšně podat a vyhrát dotační programy MHMP, MČ Dolní Chabry a NSA. To se samozřejmě zúročí tento a příští rok hlavně při stavebních úpravách Sokola, které jsou potřeba.

Hlavní investice pro rok 2022 představil správce Sokolovny Jarda, ty se budou týkat hlavně opravy podia, parket, rozvodů elektřiny a světla. Chystá se také zateplení budovy a výměna oken. Místostarosta Petr přiblížil, jak funguje projekt ukrajinské dětské adaptační skupiny a odpověděl na dotazy směřující na financování a dotační programy.

Poté se volil nový výkonný výbor z důvodu odstoupení Terky Heinrichové z osobních důvodů. Starostou na další období byl zvolen Petr Zídek, místostarostkou a hospodářkou je Gabriela Dufková, jednatelem Jaroslav Prudký a náčelníkem Matěj Pošta.

Terce moc děkujeme za čas a práci, kterou Sokolu věnovala a věnuje. Nebojte, kroužek výtvarky pod vedením Terky, který má mezi rodiči a dětmi velký ohlas, bude nadále pokračovat a jsme rádi, že nám Terka zůstane na blízku.